Vrijstelling verhuisgoederen

servicepage-image

Met vrijstelling voor verhuisgoederen wordt bedoeld: zonder betaling van invoerrechten en omzetbelasting uw bedoel invoeren.

Verhuizen naar Nederland vanuit een niet EU-lidstaat 

Wanneer u met uw verhuisboedel naar Nederland verhuist kan u onder de juiste voorwaarden, uw goederen invoeren zonder invoerrechten of omzetbelasting te betalen. Dit geldt zowel voor uw inboedel als uw auto. Voorheen had u een vergunning vrijstelling voor verhuisgoederen nodig. Sinds 1 januari 2015 heeft u deze vergunning niet meer nodig, u moet echter wel aan dezelfde voorwaarden voldoen.

Voorwaarden:

  • de vrijstelling geldt voor persoonlijke goederen;
  • persoonlijke goederen zijn goederen die dienen voor het persoonlijk gebruik van de belanghebbende of voor de behoeften van zijn huishouding;
  • goederen moeten, in een of meer zendingen, binnen twaalf maanden na de overbrenging van de normale verblijfplaats in het vrije verkeer worden gebracht;
  • geen vrijstelling wordt verleend voor: alcoholische producten, tabak en tabaksproducten, bedrijfsvoertuigen, materieel voor beroepsdoeleinden, andere dan draagbare instrumenten voor kunsten en ambachten;
  • voor de vrijstelling komen alleen personen in aanmerking die tenminste twaalf opeenvolgende maanden hun normale verblijfplaats buiten het douanegebied van de EU hebben gehad;
  • de goederen mogen binnen twaalf maanden na in het vrije verkeer brengen niet worden overgedragen, verhuurd of uitgeleend.

Bron: Douanememo 2019 SDU uitgevers

Voor vrijstelling verhuisgoederen dient u voor de invoeraangifte de navolgende informatie aan te leveren:

  • een ondertekende goederenlijst (inventarisatielijst) met alle persoonlijke goederen die meegenomen worden naar Nederland;
  • het bewijs van inschrijving in de basisadministratie van de gemeente in Nederland;
  • i.p.v. bewijs van inschrijving basisadministratie kunt u ook een arbeidscontract/werkgeversverklaring of huur -koopcontract van uw woning aanleveren;
  • in het geval van een auto het kentekenbewijs of het aankoop/eigendomsbewijs;

Bron: douane/belastingdienst