Uw auto importeren als verhuisgoed

servicepage-image

Uw auto importeren als verhuisgoed zonder invoerrechten en omzetbelasting te betalen

Uw auto importeren als verhuisgoed vanuit een niet EU-lidstaat

Wanneer wij uw auto importeren als verhuisgoed, heeft dit een aantal voordelen. U betaalt geen invoerrechten en omzetbelasting.  Dit geldt zowel voor uw auto als uw inboedel. Voorheen had u een vergunning vrijstelling voor verhuisgoederen nodig. Deze vergunning kan niet meer aangevraagd worden bij de douane. Echter, de voorwaarden van de vrijstelling zijn nog hetzelfde.

Voorwaarden:

 • de vrijstelling geldt voor persoonlijke goederen;
 • persoonlijke goederen zijn goederen die dienen voor het persoonlijk gebruik van de belanghebbende of voor de behoeften van zijn huishouding;
 • goederen moeten, in een of meer zendingen, binnen twaalf maanden na de overbrenging van de normale verblijfplaats in het vrije verkeer worden gebracht;
 • geen vrijstelling wordt verleend voor: alcoholische producten, tabak en tabaksproducten, bedrijfsvoertuigen, materieel voor beroepsdoeleinden, andere dan draagbare instrumenten voor kunsten en ambachten;
 • voor de vrijstelling komen alleen personen in aanmerking die tenminste twaalf opeenvolgende maanden hun normale verblijfplaats buiten het douanegebied van de EU hebben gehad;
 • de goederen mogen binnen twaalf maanden na in het vrije verkeer brengen niet worden overgedragen, verhuurd of uitgeleend.

Bron: Douanememo 2015 SDU uitgevers

Voor deze vrijstelling dient u voor de invoeraangifte de navolgende informatie aan te leveren:

 • een ondertekende goederenlijst (inventarisatielijst) met alle persoonlijke goederen die meegenomen worden naar Nederland;
 • het bewijs van inschrijving in de basisadministratie van de gemeente in Nederland;
 • i.p.v. bewijs van inschrijving basisadministratie kunt u ook een arbeidscontract/werkgeversverklaring of huur -koopcontract van uw woning aanleveren;
 • in het geval van een auto het kentekenbewijs of het aankoop/eigendomsbewijs;
 • bewijs dat u minimaal 12 opeenvolgende maanden buiten het douanegebied van de EU heeft gewoond;

Douane Expediteur

Het is niet onbelangrijk dat u een betrouwbare Douane Expediteur in handen neemt om de douanetechnische handelingen netjes voor u af te handelen. Wij zijn bijna 100 jaar Douane Expediteur, waarbij wij onze klanten veelal meer dan 30 jaar douanetechnisch ondersteunen.

Voor meer informatie over ”uw auto importeren als verhuisgoed” staan wij u graag telefonisch te woord.