Toegelaten Exporteur

servicepage-image

Toegelaten Exporteur of Approved Exporter is vooral praktisch bij het exporteren naar Zuid-Korea.

De Europese Unie heeft met Zuid-Korea een handelsovereenkomst afgesloten. Bij het exporteren van goederen naar Zuid-Korea zal de klant vragen of uw bedrijf Toegelaten Exporteur is. Toegelaten Exporteur, ook wel Approved Exporter genoemd. Wanneer uw bedrijf deze vergunning heeft, betaalt uw klant minder invoerrechten. Deze handelsovereenkomst heeft veel raakvlakken met het EUR1-certificaat. Het EUR1-certificaat is in Zuid-Korea niet geldig

Wat is een Toegelaten Exporteur?

De Europese Unie heeft met een aantal landen een handelsovereenkomst gesloten. Onder bepaalde voorwaarden betaalt uw bedrijf geen of minder invoerrechten. Voor het bedrijf waar u aan levert, geldt dat ook. Vanuit uw bedrijf wordt als voorwaarde gesteld dat goederen in de Europese Unie moeten zijn gefabriceerd. Uiteraard zijn hier randvoorwaarden aan verbonden. Aan uw bedrijf kan onder voorwaarden een vergunning worden verleend. Uw bedrijf mag dan een verklaring omtrent de preferentiële oorsprong plaatsen op de factuur. Normaliter kan dit alleen voor een laag bedrag. Wanneer u deze vergunning heeft zijn er geen waardegrenzen aan gebonden. De vergunning is vooral handig, wanneer bedrijven vaak exporteren en het om dezelfde soort goederen gaat. Of natuurlijk in het geval van export naar Zuid Korea.

Toegelaten Exporteur i.p.v. EUR1?

Met het EUR1-certificaat, Factuurverklaring en/of vergunning Toegelaten Exporteur hoeft men in diverse landen geen of minder invoerrechten te betalen.

Kan een vergunning het EUR1 vervangen? Zodra de belastingdienst de vergunning afgeeft kan deze dienst doen als of i.p.v het EUR1 dienen. Toch zien we vaak dat de eind klant het EUR1 certificaat evengoed willen hebben. Verder is de procedure bij de belastingdienst/douane lastig. Het kan in bepaalde gevallen handig zijn wanneer vele EUR1- certificaten nodig zijn per maand en het dezelfde soort goederen betreft. Onder aan de streep is het vooral handig wanneer u handelt met Zuid Korea.

Wat dient op de factuur vermeld te worden?

Nederlandse versie

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr……..), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële Europese Origine oorsprong zijn.

 cumulatie met ……………………………… (naam van land/landen)

x geen cumulatie