REX nummer

servicepage-image

REX nummer nodig tussen de EU en Canada

Zoals u misschien weet heeft de Europese Unie een handelsovereenkomst afgesloten met een aantal landen waarbij men in bepaalde gevallen geen invoerrechten hoeft te betalen. In een aantal gevallen zal een EUR1 certificaat nodig zijn. Zo nu en dan is de handelsovereenkomst alleen van kracht wanneer u toegelaten exporteur bent (in het geval van Zuid Korea). In een aantal andere gevallen zal een REX nummer (geregistreerd exporteur) nodig zijn. Dit nummer moet op de factuur komen te staan.

Bij een laag bedrag hoeft u overigens niet perse geregistreerde exporteur te zijn. Ook kan er gekeken worden of over uw goederen überhaupt invoerrechten betaald moeten worden. Goederen moeten wel in de Europese Unie gemaakt zijn. U kunt naar de voorwaarden vragen.

Geregistreerde exporteur

Om het REX nummer te kunnen gebruiken op de factuur dient u deze aan te vragen bij de douane belastingdienst. U wordt dan geregistreerde exporteur.

Aanvraag geregistreerde exporteur 

Tekst op de factuur

De tekst die u mag vermelden op de factuur luidt:

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ……), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële EU-oorsprong zijn.

Exportdocument

Voor het exporteren naar niet EU landen, dient het exportdocument opgemaakt te worden. Dus ook naar landen waar men van u verwacht het REX nummer te gebruiken. Wij helpen u graag en kunnen dit in heel Nederland eenvoudig voor u verzorgen.

Welke landen doen met de handelsovereenkomst mee?

Voorheen betrof het met name Derde Wereld landen waar een handelsovereenkomst mee afgesloten werd. Middels een form A, was het mogelijk minder of geen invoerrechten te betalen. Het REX nummer/overeenkomst is hier in de plaats voor gekomen en geldt voor diverse landen. Ook in het geval van Canada, wat vanzelfsprekend geen derde wereld land is, werkt men met dit nummer.

Meer weten….

REX systeem