Invoeren in Noorwegen

servicepage-image

Exporteren vanuit Nederland en Importeren in Noorwegen. Met onze Douane-Expediteur in Noorwegen doen wij dit dagelijks.

Wanneer u als bedrijf of transporteur goederen wilt invoeren in Noorwegen, kunt u tegen een aantal problemen aanlopen. Dit is natuurlijk erg vervelend. Helemaal, wanneer blijkt dat u mogelijk niet geholpen wordt aan de grens. Gelukkig heeft Goenee goede contacten in Noorwegen. Dankzij dit netwerk kunnen wij de inklaringen in Noorwegen zonder problemen voor u verzorgen.

De voordelen voor u zijn:

  • u hoeft niet lang te wachten aan de grens, waardoor u uw klant sneller kunt bedienen;
  • lagere kosten.

Exporteren naar Noorwegen met exportdocument en EUR1

Het is erg belangrijk da u de juiste uitvoerdocumentatie vanuit Nederland meekrijgt, wanneer u goederen wilt gaan invoeren in Noorwegen. Het juiste exportdocument dient opgemaakt te worden en daarnaast kunnen klanten vaak een EUR1 certificaat verlangen bij de goederen. Het is namelijk zo, dat wanneer u een EUR1 certificaat mee levert, uw klant minder of zo mogelijk geen invoerrechten hoeft te betalen. Natuurlijk kan het ook zo zijn dat op de goederen die u exporteert helemaal geen invoerrechten betaald hoeven te worden. Wij zoeken dit graag voor u uit.

EUR1

Met een aantal landen, waaronder Noorwegen, heeft de Europese Unie een handelsovereenkomst afgesloten. Dit is gunstig voor uw klant, want men hoeft daardoor geen invoerrechten of een verlaagd tarief aan invoerrechten te betalen. Vandaar dat uw klant meestal zal vragen om het meeleveren van een EUR1 certificaat.

Het EUR1 digitaal aanvragen?

Wanneer u een EUR1 certificaat wenst, dan moeten de te transporteren goederen grotendeels in de Europese Unie vervaardigd zijn. U dient bewijslast hiervan bij de Kamer van Koophandel aan te leveren. Voorheen kon u met uw bewijslasten EUR1  langs gaan bij de KvK, deze mogelijkheid bestaat helaas niet meer.  Ook is de regelgeving omtrent het EUR1 certificaat nogal complex. Wij hebben een digitale applicatie en helpen u graag.

Onze applicatie om het EUR1 aan te vragen, met als voordelen voor u:

  • veel sneller, binnen enkele uren hebben wij het EUR1 gereed;
  • kosten besparend, u heeft geen rijwerk meer en de Kvk kosten zijn lager.

Note: U dient het EUR1 certificaat geldig te laten maken bij de douane. 
Note: U kunt voor goederen met een lage waarde werken met een factuurverklaring, er hoeft dan geen EUR1 te worden opgemaakt. 

Exportdocument

De douane wil graag weten wat u exporteert. Daarom, dienst naast het EUR1 certificaat ook een exportdocument opgemaakt te worden. Hiermee toont u aan dat de goederen de Europese Unie hebben verlaten. Dit is ook belangrijk voor een juiste BTW (omzetbelasting) administratie.

Wist u dat…

  • met een tijdelijk exportdocument, uw goederen bij terugkomst kunnen worden ingevoerd zonder invoerrechten of omzetbelasting te betalen?
  • zodra goederen weder-uitgevoerd worden invoerrechten en omzetbelasting terug gevraagd kunnen worden?

Voor meer informatie over Importeren in Noorwegen of andere douanetechnische vraagstukken staan wij u graag telefonisch te woord of kunt u altijd vrijblijvend langskomen.

T2

Goederen dienen vervoerd te worden naar Noorwegen, maar u wilt niet aan de Noorse grens wachten. Met een vervoersdocument T2 kunt u eenvoudig tot uw plek van bestemming rijden;

Er bestaan verschillende benamingen voor het T2 document:

  • Vervoersdocument T2;
  • Transitdocument T2;
  • Doorvoerdocument T2.

Wij helpen u graag op weg.