HS Code

servicepage-image

HS code= Harmonized System code (goederen code)

Wat is een HS code of goederencode?

Alle goederen worden wereldwijd onder een goederencode gebracht om zo een juiste onderverdeling te kunnen maken in de goederen. Het systeem waarin de goederencodes worden ondergebracht heet het ‘Harmonized System (HS)’ of ‘Geharmoniseerd Systeem (GS). Dit systeem bevat 5000 goederencodes bestaande uit 6 cijfers die wereldwijd worden gebruikt. De Europese Unie heeft het GS-systeem uitgebreid met 2 cijfers. De GS/GN wordt jaarlijks gewijzigd op 1 januari.  

HS code= Harmonized System code

Aan de hand van de HS code wordt bepaald of men invoerrechten dient te betalen bij bepaalde goederen. Of daadwerkelijk invoerrechten betaald moeten worden hangt van nog een aantal factoren af:

  • wat voor goederen worden ingevoerd? Op groot aantal producten hoeft men geen rechten te betalen;
  • waar komen de goederen vandaan? De Europese Unie heeft een aantal handelsovereenkomsten gesloten met als resultaat minder invoerrechten betalen of het geheel uitblijven hiervan;
  • worden goederen gerepareerd en gaan vervolgens weer weg? Ook in dat geval bestaat er een vrijstellingsmogelijkheid
  • komen goederen retour? Ook in dit geval bestaan er mogelijkheden om geen invoerrechten te betalen;

Wij staan u graag te woord betreffende HS code, Harmonized System, invoerrechten en andere douanetechnische vraagstukken.