Exporteren naar Zwitserland

servicepage-image

Bij het exporteren naar Zwitserland is een exportdocument nodig, wellicht een EUR1. Ook de inklaring in Zwitserland doen wij graag. Wij zoeken het uit.

Exporteren naar Zwitserland met exportdocument en EUR1

Wanneer u goederen wilt exporteren naar Zwitserland, dient een exportdocument opmaakt te worden. Ook verlangt uw klant dat het EUR1 certificaat meegeleverd wordt. Met het EUR1 hoeft uw klant minder of zo mogelijk geen invoerrechten te betalen.

EUR1

De Europese Unie heeft een handelsovereenkomst afgesloten met een aantal landen waardoor u of uw klant geen invoerrechten of een verlaagd tarief aan invoerrechten betaalt. Uw klant zal meestal van u verlangen dat u het EUR1 certificaat meelevert met de goederen.

Het EUR1 digitaal aanvragen?

Net als bij het CVO was het gebruikelijk met het EUR1 en bewijslast naar de Kamer van Koophandel te gaan. Deze faciliteit bestaat niet meer.

Onze applicatie om het EUR1 aan te vragen, met als voordelen voor u:

  • veel sneller, binnen enkele uren hebben wij het EUR1 gereed;
  • kosten besparend, u heeft geen rijwerk meer.

Note: goederen dienen grotendeels in de Europese Unie vervaardigd te zijn. Tot slot dient het EUR1 geldig gemaakt te worden bij de douane. 

Note: goederen met een lage waarde hoeft geen EUR1 te worden opgemaakt maar kan gewerkt worden met een factuurverklaring. 

Exportdocument

Naast het EUR1 dient, voor het exporteren naar Zwitserland, ook het exportdocument opgemaakt te worden, de douane wil immers weten wat geëxporteerd wordt. U toont met het exportdocument aan dat de goederen de Europese Unie hebben verlaten. Dit is ook van belang voor uw BTW (omzetbelasting) administratie.

Exporteren naar Zwitserland?

Normaliter loopt u als bedrijf of als transporteur tegen nogal wat problemen aan op de of Zwitserse grens. Het is zelfs zeer goed mogelijk dat u niet geholpen wordt. Dankzij ons netwerk zijn wij in staat om naast de exportdocumenten ook de inklaring in Zwitserland te verzorgen.

De voordelen voor u zijn:

  • geen lange wachttijden aan de grens, waardoor u sneller levert aan uw klant;
  • lagere kosten.

Voor meer informatie over exporteren naar Zwitserland of andere douanetechnische vraagstukken staan wij u graag telefonisch te woord.