Exporteren naar Noorwegen

servicepage-image

Bij exporteren naar Noorwegen is een exportdocument nodig, wellicht met een EUR1-certificaat. Ook de inklaren in Noorwegen kunnen wij organiseren

Exporteren naar Noorwegen met exportdocument en EUR1

Wanneer u goederen wilt exporteren naar Noorwegen, dient een exportdocument opmaakt te worden. Ook verlangt uw klant veelal dat het EUR1 certificaat meegeleverd wordt. Met het EUR1 hoeft uw klant minder of zo mogelijk geen invoerrechten te betalen.

EUR1 certificaat

De Europese Unie heeft een handelsovereenkomst afgesloten met een aantal landen waardoor u of uw klant geen invoerrechten of een verlaagd tarief aan invoerrechten betaalt. Aan het opmaken van het EUR1 certificaat zitten een aantal haken en ogen. Wij kunnen u helpen, maar bekijken graag of er überhaupt invoerrechten betaald moeten worden over de goederen.

Note: goederen dienen grotendeels in de Europese Unie vervaardigd te zijn. Tot slot dient het EUR1 geldig gemaakt te worden bij de douane. 

Note: goederen met een lage waarde hoeft geen EUR1 te worden opgemaakt maar kan gewerkt worden met een factuurverklaring.

Exportdocument

Naast het EUR1 dient, voor het exporteren naar Noorwegen, ook het exportdocument opgemaakt te worden, de douane wil immers weten wat geëxporteerd wordt. U toont met het exportdocument aan dat de goederen de Europese Unie hebben verlaten. Dit is ook van belang voor uw BTW (omzetbelasting) administratie.

Wij kennen verschillende exportdocumenten:

  • definitieve export: uw goederen verlaten de Europese Unie definitief;
  • tijdelijke export: u verzendt uw goederen op tijdelijke basis buiten de Europese Unie;
  • weder uitvoer: goederen hebben een bewerking ondergaan en gaan terug naar het land van herkomst.

Wist u dat…

  • met een tijdelijk exportdocument, uw goederen bij terugkomst kunnen worden ingevoerd zonder invoerrechten of omzetbelasting te betalen?
  • zodra goederen weder-uitgevoerd worden invoerrechten en omzetbelasting terug gevraagd kunnen worden?

Exporteren naar Noorwegen?

Normaliter loopt u als bedrijf of als transporteur tegen nogal wat problemen aan op de Noorse grens. Het is zelfs zeer goed mogelijk dat u niet geholpen wordt. Dankzij ons netwerk zijn wij in staat om naast de exportdocumenten ook de inklaring in Noorwegen te verzorgen.

De voordelen voor u zijn:

  • geen lange wachttijden aan de grens, waardoor u sneller levert aan uw klant;
  • lagere kosten.

Voor meer informatie over exporteren naar Noorwegen of andere douanetechnische vraagstukken staan wij u graag telefonisch te woord.