Exporteren naar Egypte

servicepage-image

Bij het exporteren naar Egypte heeft men een EUR1-certificaat en een exportdocument nodig

Exporteren naar Egypte met exportdocument en EUR1

Wanneer u goederen wilt exporteren naar Egypte, dient een exportdocument opmaakt te worden. Ook verlangt uw klant dat het EUR1 certificaat meegeleverd wordt. Met het EUR1 hoeft uw klant minder of zo mogelijk geen invoerrechten te betalen.

EUR1

De Europese Unie heeft een handelsovereenkomst afgesloten met een aantal landen, waaronder het exporteren naar Egypte, waardoor u of uw klant geen invoerrechten of een verlaagd tarief aan invoerrechten betaalt. Uw klant zal meestal van u verlangen dat u het EUR1 certificaat meelevert met de goederen.

Het EUR1 digitaal aanvragen?

Net als bij het CVO was het gebruikelijk met het EUR1 en bewijslast naar de Kamer van Koophandel te gaan. Deze faciliteit bestaat niet meer. Wij hebben hier een digitale applicatie voor.

Note: goederen dienen grotendeels in de Europese Unie vervaardigd te zijn. Tot slot dient het EUR1 geldig gemaakt te worden bij de douane. 

Exportdocument

Naast het EUR1 dient, voor het exporteren naar Egypte, ook het exportdocument opgemaakt te worden, de douane wil graag weten wat geëxporteerd wordt. Met het exportdocument toont u aan dat de goederen de Europese Unie hebben verlaten. Dit is ook van belang voor uw BTW (omzetbelasting) administratie.

Wij kennen verschillende exportdocumenten:

  • definitieve export: uw goederen verlaten de Europese Unie definitief;
  • tijdelijke export: u verzendt uw goederen op tijdelijke basis buiten de Europese Unie;
  • weder uitvoer: goederen hebben een bewerking ondergaan en gaan terug naar het land van herkomst.

Wist u dat…

  • met een tijdelijk exportdocument, uw goederen bij terugkomst kunnen worden ingevoerd zonder invoerrechten of omzetbelasting te betalen?
  • zodra goederen weder-uitgevoerd worden invoerrechten en omzetbelasting terug gevraagd kunnen worden?

Voor meer informatie over exporteren naar Egypte of andere douanetechnische vraagstukken staan wij u graag telefonisch te woord.