Exporteren naar Canada

servicepage-image

Exporteren naar Canada met het REX nummer en exportdocument

Wanneer men goederen gaat exporteren naar Canada, zal met een aantal zaken rekening gehouden moeten worden.

Exportdocument

Allereerst bij het exporteren naar niet EU landen, zoals bijvoorbeeld Canada, dient een exportdocument opgemaakt te worden. Er zal een keus gemaakt worden tussen het definitieve- of tijdelijke exportdocument. Wanneer goederen binnen 3 jaar retour komen is een tijdelijk exportdocument verstandig. Als de goederen dan terug komen betaalt uw bedrijf geen invoerrechten en/of omzetbelasting.

Geregistreerde Exporteur

We moeten verder kijken of er handelsovereenkomsten zijn tussen de Europese Unie en het land van waar naar geëxporteerd wordt.  In het geval van Canada is deze handelsovereenkomst er. Op het moment dat een bedrijf Geregistreerde Exporteur is, zal dit te merken zijn aan de te betalen invoerrechten. Er hoeven minder of geen invoerrechten betaald te worden.

Aan de vergunning Geregistreerde Exporteur hangt een REX nummer welke op de factuur vermeldt kan worden. Deze vergunning dient aangevraagd te worden bij de belastingdienst douane.

Aanvraag geregistreerde exporteur 

Tekst op de factuur

De tekst die u mag vermelden op de factuur luidt:

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ……), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële EU-oorsprong zijn.

Wij helpen u graag en kunnen u in heel Nederland eenvoudig op weg helpen.

REX systeem