Exportdocument

servicepage-image

Exportdocumentatie is nodig voor export buiten de Europese Unie. Zo nu en dan is exportdocumentatie nodig binnen de EU.

Wanneer dient u een exportdocument op te laten maken?

Dient u als bedrijf alleen een exportdocument op te laten maken, wanneer u goederen naar een niet EU-lidstaat stuurt? Of kan het voorkomen dat u ook een exportdocument nodig heeft wanneer goederen de Europese Unie niet verlaten?

In voorkomende gevallen dient u wel degelijk een exportdocument op te laten maken ondanks dat goederen de EU niet verlaten:

  • Goederen die worden vervoerd naar landen die weliswaar bij de Europese horen, maar niet tot het BTW-gebied behoren. Denkt u hierbij o.a. aan de Canarische eilanden, de Franse Overzeese Departementen, de Helleense berg Athos, en de Kanaaleilanden;
  • Goederen die u per zeeschip verstuurd naar een ander land binnen de Europese Unie wil de klant (of diegene die de zending afhandelt) van u een T2L document hebben, om aan te kunnen tonen dat de goederen daadwerkelijk uit de Europese Unie komen. Voor uw klant voorkomt u allerlei lastige douane-technische handelingen.

Goederen worden geƫxporteerd buiten de Europese Unie

Er bestaan een aantal varianten van het exportdocument;

  • definitief exportdocument;
  • tijdelijk exportdocument;
  • exportdocument wederuitvoer;

Definitief exportdocument

U verzendt de goederen definitief buiten de Europese Unie. Bij het indienen van het exportdocument, door ons, bij de douane zal men zo nu en dan de goederen willen controleren. Het controle profiel ligt voor een aantal landen wat hoger, met name als er reuring in het desbetreffende land is.

Tijdelijk exportdocument

Als goederen retour komen is het wenselijk een tijdelijk exportdocument op te laten maken. Dit zorgt bij terugkomst dat u geen invoerrechten en/of omzetbelasting hoeft te betalen. Goederen dienen wel binnen 3 jaar terug te komen. Goederen die tijdelijk de Europese Unie verlaten, zullen wat vaker door de douane gecontroleerd worden. Het juist opmaken van dit document is erg belangrijk.

Exportdocument wederuitvoer

Wanneer u goederen inkoopt uit een niet EU-lidstaat en deze ondergaan een bewerking in Nederland en/of worden samengebouwd en verlaten vervolgens de Europese Unie weer, dan is het zeer goed mogelijk dat u de invoerrechten weer terug krijgt van de belastingdienst-douane.
Van uiterst belang is dat de invoeraangifte op de juiste manier is opgemaakt, maar ook het opmaken van het uitvoerdocument dient nauwkeurig te gebeuren. Vraag naar de voorwaarden.