Export Rotterdam

servicepage-image

Bij vertrek uit de Rotterdamse Haven dient veelal een exportdocument opgemaakt te worden

Wanneer goederen vertrekken vanuit de Rotterdamse haven moet in de meeste gevallen een exportdocument worden opgemaakt. Het meest praktisch is om uw exportdocumentatie vanuit het bedrijfsadres op te maken. Vanuit de Rotterdamse haven kan natuurlijk. Wij maken exportdocumenten vanuit heel Nederland op.

Exportdocument

Wanneer het exportdocument voor u wordt opgemaakt bestaat de kans dat de douane uw goederen wil controleren. Er zijn 3 varianten mogelijk: de aangifte wordt direct goedgekeurd, men wil de bescheiden zien, of de douane komt fysiek controleren. Het controleprofiel wordt mede bepaald door het land van bestemming (bijvoorbeeld Rusland, Iran, Irak zijn hoog profiel landen) en de aard van het exportdocument (als goederen tijdelijk worden verzonden is het controleprofiel ook hoger). Staan de goederen in de buurt van Rotterdam zal een afspraak gemaakt moeten worden, elders in het land komt men automatisch kijken. De automatische controle gebeurt meestal binnen 2 uur. De douane mag hier vanaf wijken.

Wij kennen verschillende exportdocumenten:

  • definitieve export: uw goederen verlaten de Europese Unie met een definitief exportdocument;
  • tijdelijke export: u verzendt uw goederen op tijdelijke basis buiten de Europese Unie; zo mogelijk gaat u met uw spullen naar een beurs;
  • weder uitvoer: goederen hebben een bewerking ondergaan en gaan terug naar het land van herkomst;
  • export binnen de Europese Unie: u gaat met uw goederen naar een land binnen de Europese Unie welke tot een ander belastingstelsel behoren,

Wist u dat…

  • met een tijdelijk exportdocument, uw goederen bij terugkomst kunnen worden ingevoerd zonder invoerrechten of omzetbelasting te betalen?
  • zodra goederen weder-uitgevoerd worden invoerrechten en omzetbelasting terug gevraagd kunnen worden?

Tijdelijke uitvoer

Zodra goederen op tijdelijke basis de Europese Unie verlaten, is het verstandig een tijdelijk uitvoerdocument op te maken. Bij terugkomst hoeft men dan geen invoerrechten en/of omzetbelasting te betalen. Goederen dienen wel binnen 3 jaar terug te komen.

Export: weder uitvoer

Wanneer goederen gerepareerd worden in de Europese Unie, kunt u onder de juiste voorwaarden de invoerrechten terug krijgen.  Van uiterst belang is dat de invoeraangifte op de juiste manier is opgemaakt, maar ook het opmaken van het uitvoerdocument dient nauwkeurig te gebeuren.

Uitvoer binnen de Europese Unie?

Voor goederen die verkocht worden aan landen binnen de Europese Unie hoeft normaliter geen uitvoerdocument opgemaakt te worden.
Er is echter een uitzondering. Goederen die worden vervoerd naar het douanegebied die niet tot het BTW-gebied behoren, dient wel een uitvoerdocument opgemaakt te worden: een zogeheten CO-A. Denkt u hierbij aan de Canarische eilanden, de Franse Overzeese Departementen, de Helleense berg Athos, en de Kanaaleilanden.

Transitdocument (T1)

Bij het transitdocument (T1) spreken we over niet-uniegoederen (douane goederen). In de meeste gevallen komen de goederen niet uit de Europese-Unie en staan bijvoorbeeld in de Rotterdamse haven. Een andere mogelijkheid is dat goederen in een douane entrepot staan. Deze goederen staan onder douane toezicht.

Export Rotterdam: vanuit het douane-entrepot naar de Rotterdamse haven kan het bedrijf goederen onder begeleiding van het transitdocument T1 vervoeren.

Mocht u verdere vragen hebben omtrent export Rotterdam, staan wij u graag te woord.