Attest van Oorsprong.

servicepage-image

Invoeren vanuit of exporteren naar het VK kan met 0% aan invoerrechten

Wanneer goederen met de oorsprong EU of VK dat grondgebied verlaten en geëxporteerd worden naar een derde land, dan worden deze goederen bij terugkeer in de EU of het VK beschouwd als niet van oorsprong zijnde, tenzij kan worden aangetoond dat:

  • De geretourneerde goederen dezelfde goederen zijn als de uitgevoerde goederen; en
  • deze goederen geen bewerkingen hebben ondergaan, behalve deze die noodzakelijk waren om de staat van de goederen te
    behouden terwijl zij in het derde land waren of terwijl zij geëxporteerd werden.

Wanneer u goederen importeert vanuit het VK, dan kan dit middels 0% invoerrechten. Hier zitten wel voorwaarden aan vast, namelijk:

  • U klaart in middels een Attest van Oorsprong;
  • U klaart in middels Importer’s Knowledge;
  • Er zitten geen invoerrechten op, dan hoeft u niets te doen.
  • U kunt bewijzen dat de goederen binnen 3 jaar de EU hebben verlaten (terugkerende goederen),

– middels een CMR;

– met een boekingsbevestiging van de ferry;

– met een leasecontract met de klant in het VK;

– door middel van de uitgaande factuur.

De Attest van Oorsprong

Bij een Attest van Oorsprong verklaart men op de export of- importfactuur dat de goederen hun oorsprong hebben in de EU of het VK, middels een factuurverklaring. Dit kan per zending op de factuur geplaatst worden of men stelt 1 Attest van oorsprong op, voor de duur van maximaal 1 jaar die men steeds opnieuw gebruikt, wanneer men steeds dezelfde goederen verstuurd. Dan mag er ingeklaard worden op basis van Importer’s Knowledge.

Nederlandse exporteurs wordt geadviseerd om uitsluitend een Engelse factuurverklaring te gebruiken.

Een voorbeeld van een factuurverklaring is:

(Period: from … to …)(1)

The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No … (2)), declares that, except where otherwise indicated, there products are of … (3) preferential origin.
…………………………………… (Place and date)(4)
…………………………………. (Name of the exporter)(5

(1) Alleen op te nemen in geval van het gebruik van één attest van oorsprong voor meerdere zendingen van identieke goederen.
(2) Aanvullen met het nummer van de exporteur. Voor exporteurs in de EU betreft dit het REX nummer (bij een zending van meer dan €6000,-) van de geregistreerde exporteur, wat in voorkomende gevallen vermeld dient te worden. In het VK geldt dat hier altijd, ongeacht de waarde van de zending, het EORI-nummer moet worden ingevuld.
(3) Oorsprong van het product aangeven: European Union of United Kingdom.
(4) Plaats en datum van afgifte mogen worden weggelaten indien deze informatie ook elders op het document vermeld staat.
(5) Naam van de exporteur.

 

Een leveranciersverklaring dient in de administratie aanwezig te zijn alvorens een oorsprongsbewijs (attest van oorsprong) kan worden opgemaakt.