Factuurverklaring EUR1

servicepage-image

Bij een lage waarde kan een EUR1-verklaring op de factuur worden toegevoegd

Zoals u misschien weet heeft de Europese Unie een handelsovereenkomst afgesloten met een aantal landen waarbij men in bepaalde gevallen geen invoerrechten hoeft te betalen. Als leidraad kan worden aangehouden: goederen dienen van Europese Origine te zijn. Het EUR1 certificaat dient dan meegeleverd te worden met de goederen.

Het traject voor het aanvragen van het EUR1 certificaat is niet eenvoudig. Het EUR1 dient te worden opgemaakt, bewijsmateriaal dient bij de Kamer van Koophandel te worden aangeleverd, vervolgens moet het EUR1 gestempeld worden bij de douane. U zult begrijpen dat dit tijdrovend is en kosten met zich meebrengt. Voor goederen tot een bepaalde factuurwaarde mag een factuurverklaring EUR1 op de factuur worden gezet, welke dienst doet als EUR1.

Opzet factuurverklaring EUR1

Nederlandse versie

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is, verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële Europese Unie oorsprong zijn.

 cumulatie met ……………………………… (naam van land/landen)

x geen cumulatie

Engelse versie

The exporter of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated , these products are of European Union preferential origin.

 cumulation applied with ………..(name of the country/countries)

x no cumulation applied

Welke landen doen o.a. met deze handelsovereenkomst mee?

 • Noorwegen;
 • IJsland;
 • Zwitserland;
 •  Marokko;
 • Algerije;
 • Egypte;
 • Libanon;
 • Jordanië;
 • Syrië;
 • Israël;
 • Zuid-Afrika;
 • Mexico;
 • Chili;
 • Etc.

Vanuit bovengenoemde landen naar de Europese Unie

Andersom geldt het ook. Bovengenoemde landen hebben dezelfde overeenkomst met de Europese Unie. Wanneer u goederen koopt uit bovengenoemde landen, dient u te zorgen dat men het EUR1 mee levert. Is de waarde laag kan men een EUR1 verklaring vermelden op de factuur.

Overeenkomst met Zuid Korea

Voor Zuid Korea geldt een uitzondering. Er is een handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Zuid Korea. Het EUR1 certifcaat is niet mogelijk. Alleen de factuurverklaring. Voor hogere bedragen heeft u een vergunning toegelaten exporteur nodig.

Overeenkomst met Canada

De handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Canada is vrij eenvoudig. Er dient een REX nummer vermeldt te worden op de factuur. U dient bij de douane geregistreerd exporteur te worden.