Douane site

servicepage-image

Op de site van de douane vindt u informatie, voor praktische invulling dient een bedrijf een Douane Expediteur in de arm te nemen

Op de douane site vindt u allerlei relevante informatie over internationale handel op het gebied van invoer, uitvoer, opslag, vervoer etc. Voor de praktische invulling dient u een douane expediteur in de arm te nemen. Wij helpen u graag.

Site Douane

Internationaal zaken doen, waar moet u aandenken?

Wanneer u zaken doet met bedrijven buiten de Europese Unie gevestigd, komt er veel bij kijken. U dient o.a. met het volgende rekening te houden:

 • juiste opmaak factuur;
 • importdocumentatie of exportdocumentatie;
 • zo mogelijk onder begeleiding van een LC;
 • eventueel benodigde bescheiden EUR1 / CVO / ATR;
 • vervoersdocumentatie (T1 en T2);
 • bij binnenkomst: afhandeling van uw goederen in de haven;
 • etc.

Juiste opmaak factuur

Factuur, dient op juiste wijze te worden opgemaakt.

Daarop horen de volgende zaken te staan:

 • exporteur en ontvanger/begunstigde;
 • omschrijving van de goederen, zo mogelijk een HS code;
 • land van verzending (dit kan een andere zijn dan het geldlijntje);
 • waarde van de goederen veelal in USD of EUR;
 • incoterm (incoterm moet plaatsnaam bevatten).

Importdocumentatie of Exportdocumentatie

Aanbrengen van goederen

Alle goederen die het douanegebied worden binnengebracht moeten onmiddellijk bij de douane worden aangegeven. De in het douanegebied van de Gemeenschap binnengebrachte goederen zijn immers, vanaf het ogenblik dat zij binnenkomen, onderworpen aan douanetoezicht. In de meeste gevallen zullen uw goederen ingevoerd dienen te worden, met een zogeheten invoeraangifte.

Exporteren buiten de Europese Unie

Wanneer uw goederen het douanegebied van de gemeenschap verlaten zult u een exportdocument nodig hebben. Er bestaan verschillende varianten van dit document. Dit is o.a. afhankelijk waar de goederen naar toe gaan en onder welke voorwaarden.

Benodigde bescheiden EUR1 / CVO / ATR?

CVO (Certificaat van Oorsprong) wordt met name gevraagd als zuiver politiek instrument, met name om goederen afkomstig uit een bepaald land te boycotten (bepaalde islamitische landen gebruiken deze certificatie om Israëlische producten te boycotten).

EUR1 het preferentiële tarief kan verkregen worden op vertoon van een certificaat inzake goederenverkeer EUR1. Een certificaat inzake goederenverkeer EUR1 wordt afgegeven door de douaneautoriteiten van het land van uitvoer op schriftelijke aanvraag van de exporteur.

ATR voor Turkije de preferentiële regeling wordt verleend op basis van het overleggen van een certificaat ATR. Dit certificaat is voor vier maanden geldig, een geldigheidsduur die begint te lopen vanaf de dag waarop de certificaten door de douane van het uitvoerland werden geviseerd.

 Vervoersdocumentatie (T1 en T2)

Douanevervoer (T1)

 • de regeling voor niet unie goederenvervoer geldt voor het vervoer van een plaats in de Gemeenschap naar een andere plaats in de Gemeenschap. Zonder dat deze goederen aan rechten bij invoer worden onderworpen. Bijvoorbeeld vanuit de haven naar uw douane entrepot;
 • deze regeling geldt ook voor goederen die rechtstreeks de Gemeenschap zijn binnengekomen. Bijvoorbeeld: vanuit grens Europese Unie naar Nederland.

Douanevervoer(T2)

 • Onder de regeling intern unie goederenvervoer kunnen goederen met het behoud van hun douanestatus worden verzonden van de ene plaats in het douanegebied naar het andere over het grondgebied van een EVA-land. Het vervoer moet in dit geval gebeuren onder dekking van een T2 document. Bijvoorbeeld: wanneer men naar Italië gaat en door Zwitserland rijdt.

Afhandeling van uw goederen in de (lucht)haven

Uw goederen moeten ook vrijgesteld worden in de haven(ook op de luchthaven). Zo mogelijk moeten er nog een aantal lokale kosten betaald worden, misschien dient het Originele BL te worden aangeleverd.

Wij helpen u graag op weg.