Alles over: Exporteren

article-image

Attest van Oorsprong.

Wanneer goederen met de oorsprong EU of VK dat grondgebied verlaten en geëxporteerd worden naar een derde land, dan worden deze goederen bij terugkeer in de EU of het VK beschouwd als niet van oorsprong zijnde, tenzij kan worden aangetoo...

Certificaat Van Oorsprong, EUR1-certificaat en ATR-certificaat

Bij goederen, die verkocht worden buiten de Europese Unie, is het belangrijk voor uw klant om geen of zo min mogelijk invoerrechten te betalen. Dit hangt van een heel aantal zaken af. Waar komen goederen vandaan? Waar gaat het naartoe? O...

Exporteren naar Noorwegen en Zwitserland

Het is prettig als u een vaste Douane Expediteur in Nederland heeft. Hij kan uw douane aangiften verzorgen. Het kan erg handig zijn als deze Expediteur de douane formaliteiten in Noorwegen en Zwitserland kan organiseren. Wij werken dagel...

REX nummer

Zoals u misschien weet heeft de Europese Unie een handelsovereenkomst afgesloten met een aantal landen waarbij men in bepaalde gevallen geen invoerrechten hoeft te betalen. In een aantal gevallen zal een EUR1 certificaat nodig zijn. Zo n...

Geen invoerrechten

Het is goed mogelijk dat u geen invoerrechten hoeft te betalen over uw importgoederen:

  • Met het certificaat: EUR1-certificaat, ATR-certificaat of  REX nummer betaalt u geen invoerrechten of een verminderd aan invoerrechten;

Legaliseren

Het legaliseren van facturen en/of andere documenten doen wij digitaal bij de Kamer van Koophandel. Dit hebben wij dezelfde dag nog geregeld.Wanneer bedrijven een LC (Letter of Credit) gebruiken zien we regelmatig dat documentatie oo...

Exporteren naar China

Wanneer goederen geëxporteerd worden naar China moet er met een aantal zaken rekening gehouden worden. Allereerst moet er gekeken worden naar de huidige situatie en het Corona Virus. Verder is het van belang na te gaan of er een handelso...

Exporteren naar Canada

Wanneer men goederen gaat exporteren naar Canada, zal met een aantal zaken rekening gehouden moeten worden.

Exportdocument

Allereerst bij het exporteren naar niet EU landen, zoals bijvoorbeeld Canada, dient ee...

Douane aangifte doen?

Douane aangifte dient men te doen zodra goederen buiten de Europese Unie worden verzonden of wanneer goederen vanuit een niet EU-lidstaat naar de Europese Unie worden verzonden. Overigens zijn er nog een aantal uitzonderingen.

ATA carnet

Een ATA carnet kan in een aantal gevallen handig zijn wanneer goederen tijdelijk uitgevoerd en ingevoerd moeten worden (vanuit de EU naar een niet EU-lidstaat). Het carnet heeft als voordeel dat u geen BTW, invoerrechten of borgsommen be...