Importer’s Knowledge

servicepage-image

Invoeren op basis van 0% invoerrechten kan door een inklaring op basis van Importer’s Knowledge

Wanneer goederen worden ingeklaard vanuit het VK in de EU, dan mag dat op basis van 0% invoerrechten. Dit kan door middel van een Attest van Oorsprong of onder Importer’s Knowledge. Dit kan bij terugkerende goederen alleen wanneer:

  • De geretourneerde goederen dezelfde goederen zijn als de uitgevoerde goederen; en
  • deze goederen geen bewerkingen hebben ondergaan, behalve deze die noodzakelijk waren om de staat van de goederen te behouden terwijl zij in het derde land waren of terwijl zij geëxporteerd werden.

Wat is Importer’s Knowledge

Importer’s Knowledge stelt de importeur in staat om op basis van zijn eigen kennis van de goederen, aan te tonen, dat de goederen hun oorsprong hebben in de EU of het VK. Hiermee krijgen de goederen bij het inklaren een preferentiële tariefbehandeling.

De importeur dient dit te doen aan de hand van verstrekte informatie van de exporteur. Dit zal door middel van documentatie zijn. Dit zouden bijvoorbeeld een leveranciersverklaring van preferentiële oorsprong of de factuur van de aankoop van de producent in de EU of het VK kunnen zijn.

Bij een beroep op Importer’s Knowledge is de importeur zelf volledig verantwoordelijk voor het (kunnen) aantonen van de oorsprong van de goederen.

Al het bewijsmateriaal waaruit blijkt dat het product voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van de oorsprongsstatus, moet men in Nederland minimaal 7 jaar bewaren.