Douane Brexit

servicepage-image

Het Verenigd Koninkrijk hoort niet bij de EU: exportdocument zal nodig zijn en de inklaring

Het Verenigd Koninkrijk heeft de Europese Unie verlaten. We weten nu hoe het douane-technisch in zijn werk zal gaan. Er moet er voor ieder zending een exportdocument opgemaakt worden, net als bij het exporteren naar andere niet- EU landen. Men zal voor iedere zending, net als alle andere zendingen welke buiten de EU vandaan komen, een inklaring moeten op laten maken.

Er is een deal en dat houdt het volgende in:

Waarom bij Brexit een exportdocument?

De douane wil inzichtelijk houden wat geëxporteerd wordt.  Met het exportdocument toont men aan dat de goederen de Europese Unie hebben verlaten. Verder wordt bij een zending, welke buiten de Europese Unie verzonden wordt, geen omzetbelasting doorbelast. Het exportdocument kan als bewijslast dienen naar de belastingdienst-douane toe.

Belangrijk om te weten: Wanneer goederen hun oorsprong hebben in de Europese Unie (gemaakt zijn in de Europese Unie), dan zullen er geen invoerrechten betaald hoeven te worden in het VK. Voor goederen die bijvoorbeeld in China gefabriceerd zijn, geldt dit niet en moet u mogelijk invoerrechten betalen.
Uw klant in het VK kan tegen 0% invoeren (mochten er invoerrechten van toepassing zijn).

Er moet dan aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • De goederen moeten hun oorsprong in de EU hebben;
  • Op de factuur moet een verklaring staan (Attest van Oorsprong) waarop u als leverancier aangeeft dat de goederen hun oorsprong hebben in de Europese Unie. Wanneer goederen een waarde hebben boven de €6000,- dan moet dit in combinatie met een REX-registratienummer.
  • Belangrijk om te vermelden: Het VK heeft veel producten al standaard op 0% invoerrechten staan, los van de oorsprong.

Er bestaan verschillende exportdocumenten:

  • definitieve export: uw goederen verlaten de Europese Unie definitief;
  • tijdelijke export: u verzendt uw goederen op tijdelijke basis buiten de Europese Unie;
  • weder uitvoer: goederen hebben een bewerking ondergaan en gaan terug naar het land van herkomst of goederen komen uit een douane-entrepot en worden buiten de Europese Unie verzonden.

Wist u dat…

  • met een tijdelijk exportdocument, dat uw goederen bij terugkomst kunnen worden ingevoerd zonder invoerrechten of omzetbelasting te betalen?

Brexit; de factuurverklaring

Deze ‘Attest van Oorsprong’:
• Wordt geplaatst op de exportfactuur of op ieder ander document waarop de goederen voldoende duidelijk zijn omschreven om geïdentificeerd te kunnen worden;
• Kan afgegeven worden voor één zending of meerdere zendingen van identieke producten gedurende maximaal 12 maanden;
• Hoeft niet ondertekend te worden;
• Wordt ook geaccepteerd als er kleine schrijffouten in zitten;
• Wordt ook geaccepteerd als de factuur in een derde land is afgegeven;