Douane Brexit

servicepage-image

Het Verenigd Koninkrijk hoort niet bij de EU: exportdocument zal nodig zijn en de inklaring

Het Verenigd Koninkrijk heeft de Europese Unie verlaten. Hoe zal het douane-technisch in zijn werk gaan? Moet er voor ieder zending  een exportdocument opgemaakt worden net als bij het exporteren naar niet EU landen? Zal men voor iedere zending, net als zendingen welke buiten de EU vandaan komen, een inklaring verzorgd moeten worden? Oftewel: zal de situatie min of meer hetzelfde worden als voor het openstellen van de grenzen. Het ligt voor de hand dat er een handelsovereenkomst komt voor de handel tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Vooralsnog is het nog niet duidelijk hoe het precies zal gaan zijn.

Waarom eventueel bij Douane Brexit exportdocument?

De douane wil inzichtelijk houden wat geëxporteerd wordt.  Met het exportdocument toont men aan dat de goederen de Europese Unie hebben verlaten. Verder wordt bij een zending, welke buiten de Europese Unie verzonden wordt, geen omzetbelasting doorbelast. Het exportdocument kan als bewijslast dienen naar de belastingdienst-douane toe.

Er bestaan verschillende exportdocumenten:

  • definitieve export: uw goederen verlaten de Europese Unie definitief;
  • tijdelijke export: u verzendt uw goederen op tijdelijke basis buiten de Europese Unie;
  • weder uitvoer: goederen hebben een bewerking ondergaan en gaan terug naar het land van herkomst of goederen komen uit een douane-entrepot en worden buiten de Europese Unie verzonden.

Wist u dat…

  • met een tijdelijk exportdocument, dat uw goederen bij terugkomst kunnen worden ingevoerd zonder invoerrechten of omzetbelasting te betalen?

Brexit; exportdocument en handelsovereenkomst?

Het is zeer goed mogelijk dat er een handelsovereenkomst komt tussen de Europese Unie en Groot-Brittannië. Het principe zal dan hetzelfde zijn als bij andere landen waar de Europese Unie al een handelsverdrag mee heeft afgesloten. Na overleg van het desbetreffende certificaat zal men vrijgesteld zijn van invoerrechten.